Posted on Feb 20, 2019

Xét nghiệm ADN DDC

Ưu đãi 500k xét nghiệm ADN năm 2019

Feb 20, 2019 – Mar 20, 2019
Nhân dịp mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, từ 20/2 đến 20/3/2019, giá xét nghiệm ADN huyết thống tại GENTIS chỉ còn từ 1.250.000 đồng/mẫu và miễn phí xét nghiệm mở rộng.
#xetnghiemadnbaonhieutien
Valid Feb 20, 2019 – Mar 20, 2019
Terms and Conditions
https://xetnghiemadn.biz/bao-gia-xet-nghiem-adn.html
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.